Marketing là khoa học và nghệ thuật của sự khám phá, sự sáng tạo và cung cấp các giá trị để thỏa mãn nhu cầu của một thị trường mục tiêu và thu về lợi nhuận

Cái tên của Philip Kotler đã trở nên quá quen thuộc với lĩnh vực tiếp thị. Ông được hàng triệu người trên thế giới biết đến như một chuyên gia cừ khôi trong lĩnh vực marketing, một thuyết trình viên… Xem thêm