Anh Binh – CEO SuperGreen

Cảm ơn tất cả những người bạn đồng hành cùng giúp đỡ, dựng xây và gắn bó. Đặc biệt cảm ơn chân thành tới đội ngũ kỹ sư trẻ chuyên môn cao, giàu nhiệt huyết.