Dùng các loại đối sánh trong Google Ads

Bước quan trọng nhất trong cài đặt Google Ads (trước 07/2018 là Google Adwords) chính là lựa chọn tự khóa ...
Xem thêm

Hãy chuẩn bị tâm lý để không bị sốc

Đây là những gì Google và Facebook đang biết về bạn Những thông tin cá nhân mà người dùng chia ...
Xem thêm

Các bước phân tích, tối ưu từ khóa

Để SEO, quảng cáo trên Google thực sự hiệu quả thì việc lựa chọn từ khóa là khâu quan trọng cho một ...
Xem thêm

Google tiếp tục cập nhật thuật toán

Một tuần trước, vào ngày thứ 6, Google đã thực hiện cập nhật thuật toán cốt lõi. Về mặt kĩ thuật, việc cập nhật đã ...
Xem thêm

Google cập nhật thuật toán 2018

Trong năm 2018 Google update thuật toán mới nhằm đảm bảo rằng việc sắp xếp vị trí các từ khóa là hợp ...
Xem thêm