HTML Chuẩn SEO – Cách cải thiện chất lượng HTML của bạn.

HTML là một ngôn ngữ lập trình với cú pháp đơn giản, là ngôn ngữ để xây dựng các trang web. Nó cũng cung cấp các công cụ để đạt mục tiêu SEO tốt nhất của bạn. Việc viết HTML chuẩn SEO bao gồm nhiều yếu tố, chẳng hạn như bản đồ trang, các thẻ heading, các thẻ meta, thẻ tiêu đề và cả các liên kết. Nếu bạn muốn làm cho từ khóa của bạn được quan tâm đến bởi công cụ tìm kiếm, bạn sẽ cần phải cải thiện hệ thống hiện tại của bạn bằng cách cải thiện chất lượng HTML của bạn.

1. Tạo Bảng Đồ Trang

Một số cách tốt nhất để viết HTML chuẩn SEO là tạo ra một bảng đồ trang. Bảng đồ trang là một tệp XML mà bao gồm tất cả các trang web trên trang web của bạn và các liên kết giữa chúng. Bảng đồ trang giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của bạn và cải thiện tốc độ tải của trang.

2. Thẻ Meta

Khi viết HTML chuẩn SEO, bạn cũng cần phải đặt các thẻ meta đúng vị trí và có nội dung đúng định dạng. Thông tin này sẽ giúp công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về trang web của bạn và dựa trên đó công cụ tìm kiếm sẽ xếp hạng website của bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ để làm điều này.

3. Thẻ Tiêu Đề (heading)

Việc sử dụng thẻ tiêu đề (heading) cũng giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của bạn. Nếu bạn dùng các thẻ tiêu đề hợp lý, công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về nội dung của bạn và cải thiện xếp hạng website của bạn. Chú ý rằng, chỉ nên sử dụng tối đa hai thẻ tiêu đề để tăng tốc độ tải trang web của bạn.

4. Liên Kết

Liên kết là một yếu tố quan trọng trong việc viết HTML chuẩn SEO. Bạn cần phải sử dụng những liên kết tốt nhất để cải thiện độ khó truy cập của trang web của bạn và cải thiện tốc độ tải trang.

5. Sử Dụng Thẻ In Đậm (Strong)

Sử dụng thẻ cũng cần thiết khi viết HTML chuẩn SEO. Bạn có thể sử dụng nó để đánh dấu những từ khóa của bạn trong trang web của mình. Những từ khóa mà bạn được in đậm sẽ được công cụ tìm kiếm hiểu nhận được tốt hơn. Do đó, từ khóa của bạn có thể được quan tâm đến hơn.