Hướng dẫn tạo website bán hàng

Tạo website bán hàng là một trong những cách hiệu quả nhất để mở rộng thị trường và cải thiện doanh số bán hàng. Tạo website bán hàng tự do có thể đòi hỏi một khoảng thời gian dài, tuy nhiên, nó lại có lợi thế là bạn có thể điều khiển website theo cách mình thích và tích hợp các tính năng bạn cần. Hôm nay, ta sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một website bán hàng bằng WordPress với những thiết lập cơ bản giúp bạn bắt đầu có thể tạo ra website bán hàng của riêng mình.

1. Thiết lập cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, bạn cần phải thiết lập một cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ để lưu trữ dữ liệu cho trang web bán hàng của bạn. Bạn cần phải tạo ra một tài khoản MYSQL và một cơ sở dữ liệu. Để tạo các thiết lập cơ bản này, bạn cần cung cấp thông tin sau:

  • Tên cơ sở dữ liệu: Tên của cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng để lưu trữ tất cả các dữ liệu của trang web của bạn.
  • Tên và mật khẩu người dùng: Bạn sẽ cần cung cấp tên và mật khẩu để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn.
  • Địa chỉ IP hoặc tên miền: Địa chỉ IP hoặc tên miền là địa chỉ mà bạn sẽ sử dụng để truy cập vào cơ sở dữ liệu.
  • Cổng: Cổng là cổng được sử dụng để truy cập vào cơ sở dữ liệu.
  • Tên miền gốc: Tên miền gốc là tên miền gốc của trang web của bạn sẽ được sử dụng để truy cập vào trang web của bạn.

2. Cài đặt WordPress

Sau khi bạn đã thiết lập cơ sở dữ liệu, bạn cần cài đặt WordPress vào máy chủ của bạn. WordPress có thể được tải về miễn phí trên trang web của nó. Việc cài đặt WordPress yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email. Bạn cũng cần cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu, bao gồm tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng cơ sở dữ liệu, mật khẩu cơ sở dữ liệu và địa chỉ IP của máy chủ cơ sở dữ liệu.

3. Cài đặt plugin bán hàng

Sau khi bạn đã cài đặt WordPress thành công, bạn cần cài đặt plugin bán hàng để tạo trang web bán hàng của riêng bạn. Hiện nay, có rất nhiều plugin bán hàng khác nhau trên WordPress như WooCommerce, Easy Digital Downloads và WP EasyCart. Tất cả những plugin này đều cung cấp các tính năng bắt buộc cho việc bán hàng trên WordPress như thanh toán và giao hàng. Các plugin này cũng cung cấp rất nhiều tính năng bổ sung như tích hợp với các dịch vụ thanh toán, các tệp đính kèm và các tùy chọn bổ sung khác.

4. Tạo trang web bán hàng

Sau khi bạn đã cài đặt plugin bán hàng, bạn sẽ cần tạo những trang web cơ bản bắt buộc cho trang web bán hàng của bạn. Các trang web cơ bản này bao gồm trang chủ, trang sản phẩm, trang thanh toán, trang giỏ hàng và trang xác nhận đơn hàng. Bạn cũng có thể tạo ra các trang web bổ sung như trang liên hệ, trang bảo mật và trang chính sách. Bạn có thể tạo bất kỳ trang web nào bằng cách sử dụng trình soạn thảo trong WordPress.

5. Kích hoạt các tính năng bán hàng

Cuối cùng, sau khi bạn đã tạo xong các trang web cần thiết, bạn cần kích hoạt các tính năng bán hàng trong trang web của mình. Các tính năng này bao gồm tích hợp thanh toán, tích hợp giao hàng, các lựa chọn thanh toán, các tùy chọn giao hàng và các tùy chọn bổ sung khác. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các cài đặt trong plugin bán hàng mà bạn đã cài đặt trước đó.

Kết luận

Tạo trang web bán hàng trên WordPress không phải là việc khó khăn nhưng vẫn yêu cầu một vài bước cần thiết. Bạn cần phải cài đặt cơ sở dữ liệu, cài đặt WordPress, cài đặt plugin bán hàng và tạo trang web bán hàng bắt buộc. Sau đó, bạn cần kích hoạt các tính năng bán hàng như thanh toán và giao hàng. Nhờ các bước này, bạn sẽ được tạo một trang web bán hàng trên WordPress một cách hiệu quả.