Table Of SEO Web Pricing

Trong thị trường seo web tăng đột biến và phát triển ở mức tốt đẹp, các cơ sở hạ tầng càng được phát triển, để đáp ứng nhu cầu sửa dụng công nghệ của khách hàng. Trong khi các doanh nghiệp khác nhau sẽ có nhu cầu ưu tiên khác nhau cho seo web. Người viết đã tập hợp và sắp xếp một bảng giá seo web dưới đây nhằm giúp công ty, để lựa chọn dịch vụ của họ phù hợp và trải nghiệm tốt nhất.

Dịch Vụ SEO Web Cơ Bản

  • Quản trị từ khoá và SEO cơ bản: 1.500 – 3.500 $/tháng
  • Tối ưu hóa trang web: 500 – 2.500 $/lần
  • Việc phát triển nội dung: 200 – 500 $/bài

Dịch Vụ SEO Web Cao Cấp

  • Sửa dụng cụm từ khoá: 2.000 – 4.000$/tháng
  • Liên kết hệ thống: 2.500 – 5.000$/tháng
  • Việc xây dựng liên kết ảo: 1.500 – 3.000$/tháng
  • Tối ưu hóa toàn diện hệ thống: 1.000 – 5.000$/tháng

Dịch Vụ SEO Web Chuyên Nghiệp

  • Xuất bản và phát triển nội dung: 5.000 – 15.000$/tháng
  • Cung cấp dịch vụ SEO chuyên nghiệp: 5.000 – 20.000$/tháng
  • Quảng cáo truyền thông trực tuyến: 10.000 – 25.000$/tháng

Mặc dù bảng giá seo web trên có thể giúp bạn có một tổng quan về dịch vụ seo web, bạn cần thống nhất với nhà cung cấp dịch vụ để được biết chi tiết về các gói dịch vụ và bảng giá cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng các gói dịch vụ và bảng giá của các nhà cung cấp dịch vụ seo web sẽ thay đổi theo thời gian và kết quả cũng như nhu cầu của khách hàng cũng sẽ gắn liền với mức độ phức tạp của các dịch vụ được cung cấp.

Bảng giá seo web mà chúng tôi đã tập hợp có thể giúp bạn hiểu cảm nhận trung bình về dịch vụ seo web hiện nay, tuy nhiên, để hiểu rõ về chi phí cụ thể và hiệu quả của seo web của bạn, bạn nên liên hệ nhà cung cấp sản phẩm mong muốn của bạn.