Các Thuật Ngữ Trong Thiết Kế Website

Việc thiết kế website đòi hỏi sự hiểu biết của các thuật ngữ nhằm đảm bảo việc tạo ra một trang web chất lượng, thuận tiện và thân thiện với người sử dụng. Những thuật ngữ nhằm định nghĩa trong lĩnh vực thiết kế website cần nhất là: HTML, CSS, JavaScript, Responsive Design, SEO, và …

Các Thuật Ngữ Trong Thiết Kế Website Chi tiết »