Hướng dẫn tạo web bán hàng online trên Facebook

Facebook là một trong những công cụ quảng cáo tiêu biểu hiện nay, cộng đồng của nó lớn và phát triển phong phú, là một công cụ quảng cáo tuyệt vời để bán sản phẩm của bạn trên toàn thế giới. Tạo một trang web bán hàng trên Facebook rất đơn giản và dễ dàng, …

Hướng dẫn tạo web bán hàng online trên Facebook Chi tiết »