Thiết kế logo tại Đống Đa – Hà Nội rất đẹp, sáng tạo