Thiết kế logo tại Phú Quốc chuyên nghiệp, sáng tạo