Thiết kế logo tại Quảng Ninh theo yêu cầu, độc quyền