Thiết kế logo tại Quảng Trị sáng tạo, theo yêu cầu