Hướng dẫn thiết kế website bằng HTML và CSS

Hệ thống ngôn ngữ lập trình HTML và CSS là ngôn ngữ thiết kế website chuyên nghiệp nhất hiện nay. Những công cụ này đã tạo ra những trang web trực quan, đẹp mắt và hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thiết kế website, hãy cùng tìm hiểu về hướng dẫn thiết kế website bằng HTML và CSS.

1. Cơ bản về HTML và CSS

HTML là một ngôn ngữ lập trình để xây dựng giao diện trang web. Nó cung cấp các cấu trúc và các thành phần cố định dựa trên định dạng. HTML còn được gọi là HyperText Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).

CSS là ngôn ngữ lập trình để giúp bạn định dạng giao diện trang web. Nó cung cấp thông tin về phong cách, bao gồm màu sắc, font chữ, kích thước, bố trí, vv. CSS còn được gọi là Cascading Style Sheets (lớp phong cách từng bước).

2. Cài đặt môi trường

Trước khi bắt đầu việc thiết kế trang web, bạn cần phải cài đặt một môi trường làm việc cho HTML và CSS. Điều này có nghĩa là bạn cần một trình soạn thảo HTML và CSS. Bạn cũng cần một trình duyệt web để xem dữ liệu đã được tạo ra.

3. Cách viết HTML

HTML có những cặp thẻ, mỗi thẻ bắt đầu bằng một dấu ngoặc nhọn () và giới hạn bằng cặp dấu ngoặc nhọn. Ví dụ, một thẻ head phải bắt đầu với một thẻ và kết thúc với thẻ . Một thẻ được sử dụng để chứa cặp thẻ ( và ) được gọi là thẻ đóng.

Các thẻ được sử dụng để xác định các thành phần trong một trang web như tiêu đề, đoạn văn, ảnh, đường dẫn, danh sách, bảng, vv. Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML để tạo ra các thành phần trong trang web của mình.

4. Cách viết CSS

CSS là ngôn ngữ lập trình để xác định cách trang web nên được hiển thị. Nó chứa các lệnh định dạng để xác định các yếu tố như kích thước font, màu sắc, phông nền, độ lớn, vv. CSS cung cấp một cách để tạo ra một giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.

5. Tổng kết

Thiết kế website bằng HTML và CSS có thể làm cho trang web của bạn trở nên hiện đại, thân thiện với người dùng và trực quan hơn. Bằng cách tìm hiểu về HTML và CSS và cài đặt môi trường làm việc, bạn có thể tạo ra những trang web đẹp mắt. Tuy nhiên, cũng cần có ý thức về lập trình mới có thể thiết kế được trang web chuyên nghiệp.