Sức mạnh của sự giản đơn

Trong bài viết này, chúng ta nghiên cứu về Thuyết Con nhím (Hedgehog Concept), và cùng thảo luận về việc ...
Xem thêm

Hệ thống tình báo marketing

Khác với hệ thống báo cáo nội bộ cung cấp những số liệu về các kết quả. Hệ thống tình ...
Xem thêm

Công nghệ web và ứng dụng

Khái niệm về website được hình thành từ thập niên 90 khi mà các trình duyệt đi vào giai đoạn ...
Xem thêm